PointCab i najnowsze rozwiązania rewizji 10

Oprogramowanie PointCab to najnowocześniejsze i najbardziej wydajne narzędzie do przetwarzania chmur punktów powstających w wyniku skaningu laserowego. Twórcy oprogramowania stale rozwijają funkcje tego narzędzia i co jakiś czas wypuszczają nowe wersje pod postacią rewizji. 

A wszystko po, to aby użytkownicy programu PointCab jeszcze szybciej i sprawniej mogli obrabiać swoje chmury punktów i przetwarzać je na dokumentację CAD i modele BIM, a tym samym szybciej i sprawniej wykonywać swoją pracę.

Nowe funkcje PointCab dla użytkowników

W ramach działalności firmy BIMfaktoria, która jest oficjalnym dostawca oprogramowania PointCab na terenie Polski i właścicielem PointCab Polska, prezentujemy nadchodzące aktualizacje i poprawki, które zostały opracowane z należytą wysoką starannością i dbałością o szczegóły.

To dzięki uwagom i propozycjom na nowe funkcje składanym przez użytkowników, aplikacje PointCab Origins, PointCab Origins Pro czy też wtyczki do obu tych aplikacji, mogą być ciągle rozwijane i dopracowywane do należytego wysokiego standardu, jaki niesie ze sobą seria aplikacji PointCab. Głęboko wierzymy, że z rewizji na rewizję, aplikacja przynosi korzyści w oszczędności czasu i pieniędzy.

 

pointcab rewizja 10

PointCab Origins i Origins Pro 4.0 rewizja R10 i jej nowe funkcje

Wszystkie nowe funkcje i rozwiązania do oprogramowania do przetwarzania chmur punktów PointCab zostały wprowadzone na życzenie i zgłoszenia użytkowników. Ponadto wszystkie aktualizacje i poprawki oprogramowania są udostępniane bezpłatnie w ramach Pakietu Wsparcia Technicznego.

Nowe funkcje PointCab wprowadzone na życzenie użytkowników to:

 • Automatyczna dezaktywacja/odznaczenie pozycji skanowania poza szerokością cięcia rzutu/przekroju;
 • Automatyczne Scalenie – tworzenie osobnego scalenia dla każdego dostępnego arkusza;
 • Możliwość przeciągania linii wektorowych, bez konieczności edycji ich położenia i wymiaru;
 • Przełączanie selekcji – rozróżnianie nakładających się elementów (patrz menu „ustawienia”);
 • Zmiana kolejności kolumn xyz przy eksporcie punktów wysokościowych;
 • Zmiana koloru tekstu;
 • Wyświetlanie wirtualnych panoram w różnych kolorach w zależności od stanu przetwarzania;

Poprawki i ulepszenia ogólne oprogramowania PointCab to:

 • Automatyczne Scalenie nie zostanie utworzone dla arkusza, który nie został wygenerowany;
 • Poprawiono nawigację myszką w widoku panoramy;
 • Poprawiono wyświetlanie nazw i pozycji skanowania w pliku .html;
 • Poprawiony czas wyszukiwania dla dopasowań scan2scan (C2C – chmura do chmury), jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie;
 • Poprawka w eksporcie plików Nebula;
 • Poprawiono opcje resamplingu E57 w zaawansowanym importerze;
 • Poprawiono tworzenie sekcji z linii wektoryzatora;
 • Poprawiono ekstrakcję podwójnych płaszczyzn;
 • Poprawiono usuwanie wielu płaszczyzn;
 • Poprawiono wyodrębnienie sfery poprzez kliknięcie innej współrzędnej;
 • Usunięto koloryzację skanów sześciennych (nieprostoliniowych);
 • Poprawka błędnego przesunięcia rejestracji po usunięciu skanów lub przed regeneracją widoków standardowych;
 • Poprawiono informacje w Raporcie PDF: Liczba celów/Sfery/ Punkty/Płaszczyzny;
 • Poprawione połączenia płaszczyzny do płaszczyzny (Plane2Plane);
 • Poprawiona głębokość eksportu chmur
 • Poprawka wyświetlania „0” miejsc po przecinku dla punktów 3D w pliku .dwg.

Firma BIMfaktoria jest jedynym w Polsce oficjalnym przedstawicielem firmy PointCab GmbH. Tworząc polski oddział PointCab, dostarczamy lokalizacje, oraz wsparcie techniczne dla naszych dotychczasowych użytkowników i przyszłych klientów.