Zrealizujemy Twoje potrzeby 
w oparciu o najlepsze oprogramowanie​

Wiedza i doświadczenie to jedna z największych wartości, jakie możemy przekazać innym. 
Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w zakresie skaningu laserowego i digitalizacji obiektów architektonicznych pomagamy osiągnąć sukces dzięki sile jaka drzemie w oprogramowaniu PointCab Origins.

Kim jesteśmy

Od samego początku funkcjonowania, PointCab GmbH wyznacza kierunek rozwoju specjalistycznego oprogramowania służącego optymalizacji pracy z naziemnymi skanerami laserowymi oraz procesów analizy i szybkiej obróbki chmury punktów. 
W ciągu kilkunastu lat naszej pracy ściśle powiązanej z digitalizacją obiektów istniejących udało nam się przetestować wiele pakietów oprogramowania, jednak żaden nie potrawił sprostać naszym wymaganiom. Dopiero PointCab sprawił, że nasza praca – architektów i inżynierów – skupiła się na esencji czyli projektowaniu, a nie nauką skomplikowanego software’u.

Brakowało nam jednak polskiej wersji oprogramowania. Podjęliśmy próbę stworzenia lokalizacji dla PointCab GmbH. Po kilku tygodniach pojawiła się polska wersja programu. Od tamtej pory relacja biznesowa, przerodziła się w partnerstwo, czego efektem jest uznanie firmy BIMfaktoria przez firmę PointCab GmbH jako jedynego Certified Value Added Reseller na całą Polskę. Czynnie uczestniczymy we wprowadzaniu nowych funkcji, testach, optymalizacji, jak i dostarczaniu wartości dodanej dla naszych dotychczasowych, jak i przyszłych klientów. 


Dziękujemy za okazane nam zaufanie.
 Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns.

BIMfaktoria została założona przez Karola Argasińskiego z pasji do zabytku. Zaczęło się od inwentaryzacji architektonicznych. Poprzez zbieranie wieloletniego doświadczenia i pogłębianiu swojej wiedzy, poszerzyliśmy zakres swoich usług nie tylko o rozbudowane inwentaryzacje zgodne z zasadami OpenBIM, ale też bierzemy udział w działaniach, które mają na celu usprawnienie pracy architektów oraz inżynierów, nie tylko poprzez wdrażanie oprogramowania, takiego jak PointCab, ale przede wszystkim wdrażanie procesów technologicznych BIM w ciągu całego cyklu życia projektu. Digitalizujemy otaczający nas świat, przekształcając to co tymczasowe i kruche w trwałe i fascynujące doświadczenia, ortomapy oraz animacje.

Poznajmy się bliżej

Bądź na bierząco i dowiedz się więcej o oprogramowaniu PointCab. Zapisz się do Newslettera już teraz!

Firma BIMfaktoria jest jedynym w Polsce oficjalnym przedstawicielem firmy PointCab GmbH. Tworząc polski oddział PointCab, dostarczamy lokalizacje, oraz wsparcie techniczne dla naszych dotychczasowych użytkowników i przyszłych klientów.

ul. Mączyńskiego 27
37-500 Jarosław